biográfia

Az ember még nem ember,
csak hadonászó, veszélyes kamasz.
Az ember akkor lesz ember,
ha átvilágítja mélyéig önmagát,
s a benső világosságból
környezetére sugarat bocsát.
Weöres Sándor - Protohomo

Az ég hatása jónak lenni,
a föld hatása a bőség,
az ember hatása a rend.
Mindenkinek csak egyetlen dologra van szüksége igazan élni.
Hamvas Béla - Pathmos l.

A Biográfiai Munka egy önismereti, sorsismereti út.
Én a holland Biográfiai Intézet alapítói: Rinke Visser és Josien de Vries, és tanárai: Vera Klein, Paula Boon és Leo Beth által képviselt “irányzathoz” tartozom, amelyet romániai és budapesti képzéseken ismerhettem és mélyíthettem el. Legfontosabb elemként azt emelném ki, ahogyan a sorsközösségeinkhez való kapcsolódásunkat, az azokban vállalt szerepünket és felelősségünket igyekszünk integrálni, az önreflexiót, életünk értelmének kutatását, az életcélunk, életfeladatunk feltárásával ötvözve. Rögösebb, de szerintem mélyebben átalakító, gyógyító út ez a “nem öncélú önismeret”.
Meghatározó alapja a Biográfiai Munkának az antropozófia, amelynek több definíciója közül ahhoz kapcsolódom a legmélyebben miszerint “nem annyira az ember bölcsessége az antropozófia helyes értelmezése, hanem sokkal inkább emberségének tudata”. Meggyőződésem, hogy emberségünk tudata - tudatosan megélt emberségünk sorsdöntő kérdése a mának.
Rinke Visser holland Mesterünk szerint a Biográfiai Munka nem más, mint hivatássá emelt emberség. Ebből számomra az is következik, hogy egy Biográfiai Munka megtapasztalása, átélése elvezethet az antropozófia felfedezéséhez, vagy akár segíthet az elmélyülésben is. Nem gondolom, hogy mindenkinek az antropozófiát kellene választania mint út a szellemi fejlődéséhez, de fontosnak tartom, hogy minél több útkereső nyerhessen bepillantást ebbe a világba, és szerezhessen saját, konkrét tapasztalatot arról, hogy milyen az, amikor ebben a “koordinátarendszerben” szemléli önmagát, saját élete meg a világ eseményeit, és különösképpen az ezek közötti összefüggést.

Egyéni egy vagy több alkalmas segítő beszélgetéseket vagy Biográfiai Munka folyamatok kísérését vállalom, amennyiben egy első beszélgetés után közösen így döntünk.