folyamatok

Most még nincs vallás. Azt hiszitek, hogy a vallás létezik. A vallást még meg kell teremteni, és az emberek egymásra találásában fog megszületni.
Novalis

Egy ember egyedül nem segíthet, csak az, aki a másokkal össze tud fogni a megfelelő pillanatban.
J. W. Goethe: Mese a Zöld Kígyóról és a Szépséges Liliomról


A Noé bárkája ma már nem deszkákból, hanem emberi kapcsolatokból készül!
Palicz Ildikó

A folyamatok kapcsolódások, átívelések, elköteleződések: annak a szociális művészetnek a reménybeli csírái, amit igyekszem cselekedve kutatni, fejleszteni.

folyamatok a mában

Halak-Szűz tengely - kutatás

„A jó szándékú egészséges tudomány feladata az lesz, hogy megtaláljon bizonyos kozmikus erőket, amelyek két kozmikus irány áramlatának együttműködése útján jöhetnek létre a Földön. Ez a két kozmikus áramlat a Halak–Szűz áramlat lesz. Mindenekelőtt fel kell fedni azt a titkot, hogy ami a kozmoszból, a Halak irányából mint Nap-erő működik, összekapcsolódik azzal, ami a Szűz irányából hat. Az lesz a jó, ha az ember felfedezi, hogy a kozmosz két irányából hogyan tudja a reggeli és esti erőket az emberiség szolgálatába állítani, egyrészt a Halak, másrészt a Szűz oldaláról.“
Purpura Aethera honlap

Odontosophia képzés

Az első magyarországi Odontosophia Képzést 2022 májusában szerveztük meg dr. Papp Hubával. Ennek köszönhetően most már 9 fogorvos dolgozik antropozófiai alapokon a dentozófia név alatt, Franciaországban indult, szelíd és integratív szemléletű fogszabályozással. Az odontosophia elnevezést azért választotta a csoport, hogy megkülönböztessük az általunk képviselt módszert attól, ami dentozófia néven a magyar internetoldalakon található, és kihangsúlyozzuk a szellemtudományos szempontok következetes alkalmazását az egész kezelés alatt.

könyvkiadás

Civil Kurázsi: a kezdeményezés
Peter Selg könyve sokakat inspirált és késztetett arra, hogy egymáshoz kapcsolódva keressék a közös cselekvési lehetőségeket. A Göllner Mária Regionális Gimnázium adott teret az egyik ilyen kezdeményezésnek, amelyből több csoport is elindult. Amint elkészül a honlap, innen is elérhető lesz, addig egy dedikált levelező listán lehet értesülni a programokról. Ha szeretnél erre a listára felkerülni, kérlek, írj az anna@anathe.eu címre.

Biográfiai Műhely: a csoport
2019 novemberében ért véget a magyarországi képzés, amit a holland Biográfiai Intézet alapítói és tanárai tartottak. Azon a nyáron már egy csoport együtt dolgozott a Pilisszentlászlón megtartott tízedik Biográfiai Világkonferenciát megelőző Preludium programján, amin 4 kontinens 22 országából érkezett kollégák vehettek részt. Ez a közös munka azóta is folytatódik a Biográfiai Műhelyben, ahol szakmailag és emberileg igyekszünk egymást támogatni, hogy mi magunk is a lehető legmegfelelőbb támaszai lehessünk a hozzánkfordulóknak.

Bionivo: a webáruház
A sors különös ajándéka, amikor olyan feladatot kapunk, amiről meggyőződésünk, hogy semmi közünk hozzá, sőt! Nemes cél az “egészségtudatosság házhozszállítása”, de csinálja inkább valaki más. A bioGOzero környezettudatos, csomagoláscsökkentett házhozszállítás ötlete volt az első, ami “megmozgatott” (gurított erre-arra ;-)...), de az igazi ajándék a #freeSzFE akciónk volt, illetve most az iskolák támogatása. Kezdem azt hinni, hogy itt is Széchényinek van igaza: “az utunkba gördülő kövekből kis ügyességgel lépcsőt építhetünk”, és ezalatt legfőképpen azt értem, hogy a legtöbbet akkor hozzuk ki magunkból, amikor van bátorságunk a legnagyobb ellenállással szemben menni. És kitartóan. Na, ezt még nagyon tanulnom kell. Milyen jó, hogy van hozzá egy ilyen remek kis webshop.

Eliant.hu: a honlap
Az Eliant nemzetközi, elsősorban európai kezdeményezések összefogása, melyek az élet minden területén a választási szabadságot, és - ennek előfeltételeként - a választási lehetőségek megismertetését és elérhetőségét célozzák meg. Ennek érdekében tájékoztató, érzékenyítő, tényfeltáró tevékenységet folytat számos országban, kiadványokkal, nemzetközi kampányokkal és rendezvényekkel, a döntéshozatali szintek megszólításával. Független, korrekt, részrehajlástól és a legkülönfélébb érdekeltségektől mentes tájékoztatásra van szükség ahhoz, hogy egyének és közösségek szabadon alkotott véleményük alapján hozhassanak felelős döntéseket az őket érintő kérdésekben az élet minden területén: oktatás, egészségügy, vallás, mezőgazdaság, társadalmi és gazdasági vállalkozás, és érvényesíthessék álláspontjukat a döntéshozatal helyi, nemzeti és nemzetközi szintjén. Az eliant.hu honlap ezt a munkát kívánja Magyarországon és a középeurópai térségben terjeszteni és támogatni, további kapcsolódási lehetőségeket nyújtva.

Folyamatok a múltban
Sophianum Antropozófiai Központ
AntropoSophia Nap(ok)
Biográfiai Alapképzés
AntroApró
Pilisi Műhely és Pilisi Füzetek
Új Sz.T.K. - Szabad Terapeuták Közössége
Waldorfos Telefonflotta
Iskolaépítés
AntroMedicArt
Tesuji Kft
Janua - római Waldorf iskola
Tam-tam és GioJa iskola-újságok
Radio Free Tibet
Antiprohibicionista Egyesület
EMIK: Erdélyi Magyar Ifjúsági Kör

(*) David Newbatt festményét a hozzájárulásával használom.